Olvab.nl

Parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

Nieuws

Paasviering

Paasvieringen in Santpoortse Naaldkerk

Conform de traditie gonst het in de Naaldkerk al weer van de voorbereidende activiteiten, die moeten uitmonden in een reeks geslaagde paasvieringen.

Parochianen, mensen van alle leeftijden kunnen vrijdagavond 30 maart vanaf 19.30 uur een stemmige paasviering bijwonen. Deze dienst wordt voortgegaan door José Rustemeijer en Jeanette Meijer. Vocaal verleent het Naaldkoor onder leiding van Titia Mijnen medewerking aan deze kerkelijke bijeenkomst.

Paaszaterdag 31 maart, een viering waarin Engelbert Wigchert voor gaat, deze viering vangt aan om 21.30 uur.(begin van deze viering wijkt af van de aangegeven tijd die vermeldt staat in het parochieblad Franciscus Magazine)

Als een absolute aanrader voor een bezoek aan de Naaldkerk op 1e paasdag is de Kinderwoorddienst die wordt voortgegaan door Ton Hekkenberg om 10.30 uur aan de Frans Netscherlaan 12 te Santpoort-Noord. Na de viering kunnen de kinderen eieren zoeken.


       

Eerste Heilige Communie - 15 april 2018 om 10:30 uur

Eerste Heilige Communie in De Naaldkerk


Dit jaar zal de viering van de Eerste Heilige Communie in De Naaldkerk in Santpoort-Noord zijn, op zondag 15 april 2018 om 10:30 uur. Maar voor het zo ver is doen Meike, Bente, Lode, Jessie, Bente, David en Elina mee met het project “Gods Grootste Geschenk”. Zij werken in het werkboek waar bijbelverhalen in staan en waarin ze opdrachtjes kunnen maken. Op de vrijdagen gaan we samen de kerk in om een kaarsje in de Mariakapel aan te steken, te bidden en  bij het doopvont kijken om iedere keer iets te zien wat er in de kerk gebeurt.  We leren ook om het kruisteken te maken.  Af en toe oefenen we een lied om alvast wat liedjes te leren kennen voor de grote dag.

Tijdens de Palmpasenviering op zondag 25 maart in de Engelmunduskerk in Driehuis, zullen de communicanten kort laten zien wie ze zijn. 

Zingen

Vanaf dinsdagmiddag 27 maart gaan we oefenen met het projectkinderkoor. Kinderen vanaf 6 jaar zijn van harte welkom om mee te zingen, de repetities zijn om 16:45-17:30 uur in de pastorie van De Naaldkerk.

Wij kijken uit naar een goede voorbereiding van de Eerste Heilige Communie!       

De werkgroep EHC-Velsen

Voor informatie over het project  of over het kinderkoor neemt u contact op met het Centraal Secretariaat, e-mail: info.franciscusparochie@gmail.com

 

 

 

________________________________________________________________________________
Terugkijk op de kerstvieringen en nog veel meer

Als ik terugkijk naar de afgelopen weken wat er allemaal is gedaan voor onze parochianen: een kerstattentie voor iedereen boven de 80 jaar, een kerstconcert met lunch, een prachtig versierde kerk, een geweldige gezinsviering, een mooie viering met het Naaldkoor om 23.00 uur in de kerstnacht en een levende kerststal. Wat is er weer veel werk verzet door alle vrijwilligers. Het ging om mensen, het was verbindend en we zagen elkaar!


In onze kerk hebben we zondag 31 december afscheid genomen van het oude jaar. Ik was zeer onder indruk van de manier waarop dit werd gedaan. Het betrof een meditatieve viering. Marijke Schoen ging hierin voor samen met Angela en Marga.

Het thema was: Nooit gedacht dat…… De werkgroep maakte gebruik van een lied van Toon Hermans “Leven” en een verhaal van Toon “Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken”.

Marijke sprak over een artikel die ze in de krant had zien staan met de titel “We zien de mens niet”.  Dit artikel stond op 28 november j.l. in de krant. In dezelfde week was de herdenkingsviering van Fons Captijn. Na afloop zou de herdenkingsboom geplant worden en zijn boek met de titel “Als het niet om mensen gaat, dan gaat het over helemaal niets”  gepresenteerd worden. Toeval? Zou Fons dan toch nog een lijntje hebben met ons?

Het artikel in de krant was van Anne-Mei The, een hoogleraar, die onderzoek verrichtte naar de hersenen van mensen die dement worden. Zij luisterde naar dementerende mensen maar “hoorde” alleen wat dit met hun hersenen deed. Op een bepaald moment maakte zij van dichtbij mee dat de man van een collega dement werd. Dit proces maakte, dat zij op een andere manier de patiënt “hoorde”. Het ging nu over “het zien” van de mens.  

Wat is het toch belangrijk dat wij de mensen “zien en horen” en dat zij weten dat we er voor ze willen zijn. Dat is ten diepste waar het volgens mij over moet gaan.  

Een parochiaan, Jeannette Meijer

 

 

________________________________________________________________________________
FRANCISCUS MAGAZINE

       

________________________________________________________________________________
Heeft u onze fotopagina al gezien?

Beste Parochianen, mocht u thuis nog fotos hebben gerelateerd aan de kerk en u wilt deze met iedereen delen stuur deze dan naar fotos@olvab.nl, dan worden deze op de Foto-pagina geplaatst.

     

________________________________________________________________________________
Heeft u onze facebook pagina al geliked?

OLVAB is sinds kort ook op Facebook actief, like en deel ons voor meer bekendheid op https://www.facebook.com/Naaldkerk.


    

________________________________________________________________________________