Olvab.nl

Parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

Nieuws

Terugkijk op de kerstvieringen en nog veel meer

Als ik terugkijk naar de afgelopen weken wat er allemaal is gedaan voor onze parochianen: een kerstattentie voor iedereen boven de 80 jaar, een kerstconcert met lunch, een prachtig versierde kerk, een geweldige gezinsviering, een mooie viering met het Naaldkoor om 23.00 uur in de kerstnacht en een levende kerststal. Wat is er weer veel werk verzet door alle vrijwilligers. Het ging om mensen, het was verbindend en we zagen elkaar!

In onze kerk hebben we zondag 31 december afscheid genomen van het oude jaar. Ik was zeer onder indruk van de manier waarop dit werd gedaan. Het betrof een meditatieve viering. Marijke Schoen ging hierin voor samen met Angela en Marga.

Het thema was: Nooit gedacht dat…… De werkgroep maakte gebruik van een lied van Toon Hermans “Leven” en een verhaal van Toon “Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken”.

Marijke sprak over een artikel die ze in de krant had zien staan met de titel “We zien de mens niet”.  Dit artikel stond op 28 november j.l. in de krant. In dezelfde week was de herdenkingsviering van Fons Captijn. Na afloop zou de herdenkingsboom geplant worden en zijn boek met de titel “Als het niet om mensen gaat, dan gaat het over helemaal niets”  gepresenteerd worden. Toeval? Zou Fons dan toch nog een lijntje hebben met ons?

Het artikel in de krant was van Anne-Mei The, een hoogleraar, die onderzoek verrichtte naar de hersenen van mensen die dement worden. Zij luisterde naar dementerende mensen maar “hoorde” alleen wat dit met hun hersenen deed. Op een bepaald moment maakte zij van dichtbij mee dat de man van een collega dement werd. Dit proces maakte, dat zij op een andere manier de patiënt “hoorde”. Het ging nu over “het zien” van de mens.  

Wat is het toch belangrijk dat wij de mensen “zien en horen” en dat zij weten dat we er voor ze willen zijn. Dat is ten diepste waar het volgens mij over moet gaan.  

Een parochiaan, Jeannette Meijer